Data gedreven variabel kunstmest strooien

General
1132x637_kali_taakkaart.jpg

Variabel kunstmest strooien betekent dat je voedingsstoffen effectief en efficiënt inzet, waarbij je overbemesting vermijdt en het milieu spaart. Geef elk deel van het land precies wat nodig is en zorg met precisiebemesting voor een beter resultaat van de oogst.

Nutriëntenbeheer: Het slim doseren van bemesting voor optimale kunstmestgebruik
Variabel kunstmest strooien zorgt voor een nauwkeurig beheer van nutriënten. INTERRA®Scan maakt gedetailleerde bodemkaarten van het land, zodat aan de hand van taakkaarten kunstmest wordt toegepast op de plek waar het nodig is. Door het beheersen van nutriënten, zorg je voor de beste gezondheid van het gewas en maximaliseer je de opbrengst

"Met INTERRA®Scan help ik telers variabel kunstmest strooien en dat maakt een wereld van verschil. De planten krijgen wat ze nodig hebben, waardoor er een beter en egaler gewas kan groeien" zegt Aron Bom, INTERRA®Scan lead Syngenta 

Biostimulanten: natuurlijke helpers voor stikstofefficiëntie
INTERRA®Scan helpt niet alleen bij het in kaart brengen van nutriëntenbehoeften, maar werkt ook perfect samen met biostimulanten. De bacterie in VIXERAN® kan stikstof uit de (bodem)lucht binden en zo het gewas van extra stikstof voorzien. Je kunt stikstof besparen bij een gelijkblijvende opbrengst. 

Plaatspecifiek kali toepassen
Het nauwkeurig toedienen van kali op specifieke plekken is voor gewassen zoals uien, aardappelen en suikerbieten, die sterk reageren op kali-niveaus, van belang. Door gebruik te maken van INTERRA®Scan, kunnen we nauwkeurige bodemkaarten genereren die de kali-niveaus in beeld brengen. Met deze informatie zijn we in staat om taakkaarten te creëren die de variabele dosering van kali over het land specificeren. Daar waar de bodem een tekort aan kali vertoont, verhogen we de dosis; en op plekken waar de kali-niveaus voldoende zijn, passen we minder toe. Dit doelgerichte beheer van nutriënten zorgt voor een gezonder gewas en een uniforme groei, wat resulteert in een hogere kwaliteit van de oogst.

Variabel kunstmest strooien
Maak slimme keuzes voor een gezondere bodem. INTERRA®Scan meet de bodemgezondheid met een ongekende nauwkeurigheid. Neem data-gedreven beslissingen voor variabele bemesting en bekalking. Met een adviseur aan je zijde of directe ondersteuning van Syngenta, zorgen we ervoor dat jouw taakkaarten precies zijn afgestemd op jouw gewas, grondsoort en beoogde doelen om variabele bemesting mogelijk te maken. 

Interesse?
Meld je aan of stuur een email: interrascan.benelux@syngenta.com