Het ideale moment voor een bodemscan

General
1132x637_interrascan_granen.jpg

De INTERRA®Scan brengt de aanwezige nutriënten en bodemeigenschappen inzichtelijk in kaart. Met de 27 gedetailleerde bodemkaarten krijgt u een duidelijk beeld van de toestand van uw bodem. Hierdoor leert u uw perceel beter kennen, verbetert u de bodemgezondheid en creëert u een optimaal startpunt voor de teelt. 

Het is het beste om de scan uit te voeren op een geoogst perceel, voordat een volggewas wordt gezaaid.

Hieronder vindt u de stappen van het proces:

Stappen bodemscan

Interesse?
Meld je aan 
of 
Neem contact op met Edward Vander Linden, edward.vander_linden@syngenta.com, mobile: +32 474 95 17 60