Duurzaam ondernemen met data

General
1132x637_bnl_spuiten.jpg

Het akkerbouwbedrijf van Pieter van Damme ligt in de vruchtbare polder van Dordrecht en geeft de nodige uitdagingen op het land. De diversiteit in bodemstructuur op zijn 10 percelen - van zware kleigrond tot lichtere varianten - vereist een specifieke aanpak voor elk gewas. Voor Pieter van Damme betekent dit nauwkeurig variabel kunstmest strooien om de grond te verrijken waar nodig en te besparen waar mogelijk.

Maatwerk in gewasbescherming

Met een scherp oog voor detail gebruikt Pieter INTERRA®Scan om de variatie in zijn bodem in kaart te brengen. Hij heeft geïnvesteerd in geavanceerde spuittechnologie die hem in staat stelt variabel te gewasbescherming toe te dienen.

"Op de zware kleigrond is een hogere dosis herbicide nodig. Met de precisie die INTERRA®Scan biedt, kan ik zorgen dat elk deel van mijn land precies krijgt wat het nodig heeft." 

zegt Pieter van Damme.
De bodemkaarten van INTERRA®Scan zijn dus cruciaal om precies te bepalen hoeveel herbiciden waar toegepast moeten worden, wat leidt tot optimale gewasbescherming en minimalisatie van middelengebruik.

taakkaart_spuitvloeistof.png

Slimme bodemkaarten voor effectief herbicidengebruik

Door gebruik te maken van de bodemkaarten die INTERRA®Scan levert, creëert Pieter specifieke taakkaarten voor de verdeling van de spuitvloeistof met het herbicide, zie taakkart hiernaast.
Op zware klei maakt hij gebruik van een hogere dosering herbicide, op de lichtere stukken van een lagere dosering. Deze benadering leidt tot een efficiëntere inzet van herbiciden en zorgt voor een gelijkmatiger opkomst en groei van zijn gewassen. Met deze geavanceerde technologie worden zijn uien, aardappelen en suikerbieten optimaal beschermd en krijgt de bodem exact wat die nodig heeft voor een succesvolle teelt.

 

 

 

Innovatie: vooruit plannen en investeren

Pieter benadrukt het belang van vooruit plannen. Kennis van toekomstige plannen en het gebruik van INTERRA®Scan-inzichten kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen en een duurzamere bedrijfsvoering. Hij voorziet de voordelen van een herhaalde bodemscan in de komende jaren en het aanpassen van zijn precisiebemestingpplan om het meeste uit zijn investering te halen.

"Planning is essentieel. En met de technologie en gegevens van INTERRA®Scan kan ik verzekeren dat mijn investeringen zich terugbetalen, zowel in kostenbesparing als in opbrengst." 

– Pieter van Damme

Bekijk de video van Pieter van Damme en INTERRA®Scan 

Meer weten? Neem contact op met Edward Vander Linden, edward.vander_linden@syngenta.com, mobile: +32 474 95 17 60